به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند صعودی  قیمت طلا و ثبات قیمت دلار است.

قیمت طلا ، سکه و دلار

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۱,۹۵۷ (یک هزار و نهصد و پنجاه و هفت ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۵۷ ۳.۷۰ ۰.۱۸ 16:00
۱,۹۵۳ -۲۵.۳۰ -۱.۳ روز قبل
۱,۹۷۸ -۳.۶۰ -۰.۱۹ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار مبادله ای امروز

امروز دلار مبادله ای به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۲۰۰ ۰.۰۰ ۰ 12:17
۴۰,۲۰۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۴۰,۲۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

 

امروز یورو در بازار آزاد  با رشد ۰.۲۷ درصدی به ۴۳,۵۰۸ (چهل و سه هزار و پانصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۵۰۸ ۱۲۱ ۰.۲۷ 16:20
۴۳,۳۸۷ ۱۰۸ ۰.۲۴ روز قبل
۴۳,۲۷۹ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

امروز پوند با رشد ۰.۳۵ درصدی به ۴۹,۵۴۶ (چهل و نه هزار و پانصد و چهل و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۵۴۶ ۱۷۷ ۰.۳۵ 16:20
۴۹,۳۶۹ ۲۲۱ ۰.۴۴ روز قبل
۴۹,۱۴۸ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

امروز درهم امارات (حواله) به ۱۰,۹۴۶ (ده هزار و نهصد و چهل و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۹۴۶ ۰.۰۰ ۰ 12:51
۱۰,۹۴۶ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۱۰,۹۴۶ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

امروز دلار کانادا با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۲۹,۴۳۰ (بیست و نه هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.