رئیس جمهور حکم جدید صادر کرد

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان طی حکمی «علی نصیری» و «حسین ظفری» را به عضویت شورای‌عالی مدیریت بحران کشور منصوب کرد.

توصیه مهم وزیر اطلاعات به کشورهای همسایه

ابراهیم رئیسی در اجرای بند ۱۵ ماده ششم قانون مدیریت بحران کشور، آقایان علی نصیری و حسین ظفری را بنا به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت بحران و تایید وزیر کشور و با توجه به سوابق و تجربیات علمی و اجرایی ایشان در مباحث مدیریت بحران به عضویت شورای‌عالی مدیریت بحران کشور منصوب کرد.

متن حکم رئیسی به شرح زیر است:

14011110000669_Test_NewPhotoFree

 
 
 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.