به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در معاملات امروز شاهد افزایش عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۵۷ (یک هزار و هفتصد و پنجاه و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۵۷ ۱۴ ۰.۷۷ ۱۵:۰۰
۱,۷۴۳ ۲.۶۰ ۰.۱۴ روز قبل
۱,۷۴۰ ۴.۴۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۱,۴۹۶,۵۰۰ (یک میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و پانصد ) تومان به ۱,۵۰۵,۹۰۰ (یک میلیون و پانصد و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۵۰۵,۹۰۰ ۹,۴۰۰ ۰.۶۲ ۱۶:۲۹
۱,۴۹۶,۵۰۰ -۴,۸۰۰ -۰.۳۳ روز قبل
۱,۵۰۱,۳۰۰ ۶,۹۰۰ ۰.۴۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۵۲۲,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد و بیست و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۲,۸۵۰ (سی و دو هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۶۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۸۵۰ ۵۵۰ ۱.۶۷ ۱۶:۳۰
۳۲,۳۰۰ ۷۰۰ ۲.۱۶ روز قبل
۳۱,۶۰۰ ۱۴۹ ۰.۴۷ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۳۶,۱۱۳ (سی و شش هزار و یکصد و سیزده ) تومان به ۳۶,۴۲۴ (سی و شش هزار و چهارصد و بیست و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۴۲۴ ۳۱۱ ۰.۸۵ ۱۷:۲۰
۳۶,۱۱۳ ۳۶۳ ۱ روز قبل
۳۵,۷۵۰ -۲۹۴ -۰.۸۳ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۵۷۸ تومان افزایش، ۴۲,۳۸۵ (چهل و دو هزار و سیصد و هشتاد و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۳۸۵ ۵۷۸ ۱.۳۶ ۱۷:۲۰
۴۱,۸۰۷ ۴۸۶ ۱.۱۶ روز قبل
۴۱,۳۲۱ -۲۱۵ -۰.۵۳ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۶۸۰ (نه هزار و ششصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۵۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۹۰۰ (یک هزار و نهصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۶,۲۲۲ (بیست و شش هزار و دویست و بیست و دو ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 16,602,000 (شانزده میلیون و ششصد و دو هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.22 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۶۰۲,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰ ۱.۲۲ ۱۶:۳۰
۱۶,۳۹۹,۰۰۰ -۸۴,۰۰۰ -۰.۵۲ روز قبل
۱۶,۴۸۳,۰۰۰ ۱۸۶,۰۰۰ ۱.۱۲ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۸,۹۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۹۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۰.۷۸ ۱۶:۳۰
۸,۸۸۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۸,۸۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰.۶۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۴۰۵,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.