به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت سکه امامی در بازار افزایش یافت و قیمت ربع سکه و نیم سکه پایین آمد.

قیمت سکه 123

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 14,846,000 (چهارده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.26 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۴۶,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۰.۲۶ ۱۶:۰۴
۱۴,۸۰۷,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۰.۱ ۲ روز پیش
۱۴,۷۹۱,۰۰۰ -۸۶,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۱۸۰,۰۰۰ (هشت میلیون و یکصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۱۸۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲۵ ۱۶:۰۴
۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
۸,۱۸۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۲ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۰۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۱۸۶,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و هشتاد و شش هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۴۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهل هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.