النشره گزارش داد، بخش‌هایی از سیلوهای گندم بندر بیروت همزمان با دومین سالگرد انفجار این بندر فروریخت.

بر اساس این گزارش، سلیوهای شمالی این بندر امروز همزمان با ورود راهپیمایی مردمی به پارلمان لبنان فروریخت.

برخی از رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که بیش از ۹۸ درصد از بخش شمالی سیلوها فرو ریخته است.

 دو سال قبل حدود ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم ذخیره شده در بندر بیروت منفجر شد که در پی این انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود ۶۵۰۰ مجروح شدند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.