وزیر امور خارجه گفت: در حالی که آماده می‌شدیم برای مرحله ی جدیدی از مذاکرات، روز گذشته به یک‌باره شاهد صدور یک قطعنامه جدید از سوی آمریکا بودیم

امیرعبداللهیان ادامه داد: در این ایام دائما پیام‌هایی را از طرف بایدن با واسطه‌هایی دریافت می‌کنیم بر این مبنا که آمریکا حسن نیت برای رسیدن به توافق جدی را دارد، ما پاسخ متقابل و قاطع خودمان را در آن مرحله به طرف آمریکایی دادیم.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.