عضو شورای شهر تهران گفت:ممکن است که مبلغی هم قوه قضائیه به عنوان جریمه تعیین کند.

مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی خشکاندن درختان خیابان ولیعصر برای مالک متخلف در نظر گرفته شد.

وی افزود: ممکن است که مبلغی هم قوه قضائیه به عنوان جریمه تعیین کند، طبق مذاکراتی که صورت گرفته، بیش از ۱۰۰ اصله درخت با بن مناسب در درختان خیابان ولیعصر کاشته می شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

45 نفر این پست را پسندیده اند