بررسی عملیات بازار باز در هفته اول مرداد 1401/رشد دوباره تزریق پول دربازار باز

در هفته اول مرداد ماه ۱۴۰۱ تزریق پول در بازار باز صعودی شده و به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که نرخ سود در این بازار در راستای سیاست اخیر بانک مرکزی در مواجهه با نرخ بهره، کاهشی قابل توجه پیدا کرده و به ۲۰ درصد رسید.

قفل بازار باز در هفته اول مرداد ماه شکست. این سطح در هفته های متوالی در مرز ۶۰ همت قرار داشت و بانک مرکزی اجازه رشد درخواست پول بانک ها را صادر نمی کرد.

در این بازار بانک ها اوراق پیشنهادی خود را به بانک مرکزی ارائه داده واین نهاد نیز بنابر صلاحدید خود با هر میزان که بخواهد موافقت میکند. بازار باز به همراه بازار شبانه به طور کلی با هدف تعیین نرخ سود و تنظیم نقدینگی بانک ها در هر هفته برگزار میشود.

در این هفته ها که بانک مرکزی تصمیم بر کاهش نرخ بهره بین بانکی گرفته در اتفاقی بی سابقه نرخ سود در بازار باز را نیز کاهش قابل توجهی داده و درمقابل تزریق پول را بالا برد.

رشد دوباره تزریق پول دربازار باز

در هفته منتهی به ۱۰ مرداد ماه هزینه تزریق نقدینگی در بازار باز به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده و در قله شش یک ماه و نیمه قرار گرفت.

این در حالی است که در ۵ هفته گذشته بسط نقدینگی در این بازار در مرز ۶۰ همت قرار داشت.

نکته مهم دیگر در بازار باز هفته اخیر رشد نرخ سود در این معاملات بوده که در این هفته افت قابل توجهی را ثبت کرد.

متن کامل این گزارش را با تیتر «افت بی سابقه نرخ سود در بازار باز» در اقتصادنیوز بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.