به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد کاهش عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۹ (یک هزار و هشتصد و بیست و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۹ -۷.۹۰ -۰.۴۴ 15:00
۱,۸۳۷ ۲.۸۰ ۰.۱۵ روز قبل
۱,۸۳۵ -۳.۴۰ -۰.۱۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۵۶ درصدی، از ۱,۴۴۴,۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار و یکصد ) تومان به ۱,۴۳۶,۲۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و شش هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۳۶,۲۰۰ -۷,۹۰۰ -۰.۵۶ 16:08
۱,۴۴۴,۱۰۰ ۶,۵۰۰ ۰.۴۵ روز قبل
۱,۴۳۷,۶۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۰.۷۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۲۱۸,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و هجده هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۵۵۸ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۵۸ ۰ ۰ 16:06
۲۷,۵۵۸ ۵۸ ۰.۲۱ روز قبل
۲۷,۵۰۰ -۱۵ -۰.۰۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۶۷۲ (بیست و هشت هزار و ششصد و هفتاد و دو ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 15,548,000 (پانزده میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۵۴۸,۰۰۰ -۱۰۲,۰۰۰ -۰.۶۶ 16:06
۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۹۵ روز قبل
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۵۳۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۵۳۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲۴ 11:24
۸,۵۵۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۰.۹۳ روز قبل
۸,۴۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۳۶ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۴۸۶,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۹۸,۰۰۰ (سه میلیون و نود و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند