به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد رشد قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۹ (یک هزار و هشتصد و بیست و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۹ -۵.۳۰ -۰.۲۹ 15:00
۱,۸۳۵ -۳.۴۰ -۰.۱۹ روز قبل
۱,۸۳۸ -۱.۹۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۴۴۴,۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۴۴,۱۰۰ ۶,۵۰۰ ۰.۴۵ 16:17
۱,۴۳۷,۶۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۰.۷۹ روز قبل
۱,۴۲۶,۱۰۰ -۳,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۲۵۱,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۵۵۸ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۵۸ ۵۸ ۰.۲۱ 16:16
۲۷,۵۰۰ -۱۵.۰۰ -۰.۰۶ روز قبل
۲۷,۵۱۵ ۱۹۵ ۰.۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۸,۶۵۶ (بیست و هشت هزار و ششصد و پنجاه و شش) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 15,650,000 (پانزده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.95 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۹۵ 11:23
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۳ روز قبل
۱۵,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۲ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۸,۵۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۵۵۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۰.۹۳ 16:17
۸,۴۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۶ روز قبل
۸,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۹ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۱۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
20 نفر این پست را پسندیده اند