به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت طلا در بازار پایین آمد و قیمت دلار متشکل افزایش یافت.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۹ (یک هزار و هشتصد و سی و نه) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۹ -۰.۶۰ -۰.۰۴ ۱۵:۰۰
۱,۸۴۰ -۰.۶۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش
۱,۸۴۰ -۸.۲۰ -۰.۴۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۴۲۶,۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و یکصد) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۲۶,۱۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۲۲ ۱۶:۲۱
۱,۴۲۹,۱۰۰ -۱۴,۵۰۰ -۱.۰۲ روز قبل
۱,۴۴۳,۶۰۰ ۳۲,۱۰۰ ۲.۲۲ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۱۸۳,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۵۱۵ (بیست و هفت هزار و پانصد و پانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۱۵ ۱۹۵ ۰.۷ ۱۶:۲۱
۲۷,۳۲۰ ۲۰ ۰.۰۷ روز قبل
۲۷,۳۰۰ ۱۰ ۰.۰۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۶۴۴ (بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و چهار ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 15,550,000 (پانزده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.32 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۲ ۱۶:۲۸
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰ -۲.۲۶ روز قبل
۱۵,۸۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۴.۷۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۵۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۵۹ ۱۱:۲۵
۸,۵۵۰,۰۰۰ -۲۳۰,۰۰۰ -۲.۷ روز قبل
۸,۷۸۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱.۴۸ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۴۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.