کارشناس سیاست خارجی ، اهانت به «رئیس جمهور و سایر مقام های رسمی کشور» را تقبیح کرد.

دیاکو حسینی ، کارشناس و تحلیل گر سیاست خارجی نوشت :

اهانت به رئیس جمهور و سایر مقام های رسمی کشور که می دانیم با تکیه به ظرفیت های شخصی و سازمانی و به رغم همه نواقص

در حال جدال با پیامدهای یکی از سازمان یافته ترین جنایت های بشری آمریکا علیه کشورمان هستند، نه انسانی است،

نه اخلاقی و نه میهن دوستانه

دیاکو حسینی : اهانت به رئیس جمهور ؛ ممنوع

این مطلب برایم مفید است
103 نفر این پست را پسندیده اند