به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد رشد قیمت ها نسبت به دو روز پیش است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۰ -۰.۶۰ -۰.۰۴ ۰۶:۰۰
۱,۸۴۰ -۸.۲۰ -۰.۴۵ روز قبل
۱,۸۴۹ ۲۷ ۱.۴۷ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۲۲ درصدی، از ۱,۴۱۱,۵۰۰ (یک میلیون و چهارصد و یازده هزار و پانصد ) تومان به ۱,۴۴۳,۶۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۴۳,۶۰۰ ۳۲,۱۰۰ ۲.۲۲ ۱۶:۰۶
۱,۴۱۱,۵۰۰ -۲۷,۳۰۰ -۱.۹۴ ۲ روز پیش
۱,۴۳۸,۸۰۰ -۳۵,۹۰۰ -۲.۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲.۷۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۲۷۷,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۳۰۰ (بیست و هفت هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۳۰۰ ۱۰ ۰.۰۳ ۱۶:۰۵
۲۷,۲۹۰ -۴۸ -۰.۱۸ روز قبل
۲۷,۳۳۸ ۴۸ ۰.۱۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۲۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۶۳۳ (بیست و هشت هزار و ششصد و سی و سه ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 15,850,000 (پانزده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 4.73 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۸۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۴.۷۳ ۱۶:۰۵
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۶۷ ۲ روز پیش
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ -۵۵۰,۰۰۰ -۳.۶۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۷۸۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هفتصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۴۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۷۸۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱.۴۸ ۱۶:۰۶
۸,۶۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۱۶ ۲ روز پیش
۸,۷۵۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۲.۲۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۵۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۶۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۱۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند