وب سایت نیوز سازمان ملل گزارش داد، باچله طی گزارشی به شورای حقوق بشر گفت: در پی سال ها درگیری و از زمان تسلط طالبان در ماه آگوست (مرداد) سال گذشته، افغانستان در یک بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی، بشردوستانه و حقوق بشر فرو رفته است.

کمیسر عالی حقوق بشر همچنین شجاعت زنان افغان را در مطالبه حقوق مسلم خود در حالی که با یک وضعیت بحرانی تحت قوانین رفتاری سرکوبگر طالبان روبرو بود، مورد تحسین قرار داد.

وی  در گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل به ممنوعیت حضور دختران در مدارس توسط طالبان و اجرای قوانین سختگیرانه علیه زنان از جمله موانع دسترسی به شغل و منع زنان از مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی اشاره کرد.

کمیسر عالی حقوق بشر تصریح کرد: اجازه دهید واضح بگویم: آنچه امروز در افغانستان شاهد آن هستیم، سرکوب نهادینه شده و سیستماتیک علیه زنان است.

باچله در ادامه به تاثیر مخرب بحران اقتصادی و بشردوستانه بر زندگی همه مردم افغان اشاره کرد.

بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت، حدود ۱۸.۱ میلیون نفر از جمله ۳.۱۹ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان به خدمات بهداشتی نیاز دارند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.