جوادی یگانه نوشت: هراندازه نظام با منتقدینتش نامهریان و سخت گیر است،نسبت به مدیران خطاکار و ناکارآمدش،شرمگین است.

جوادی یگانه جامعه شناس در توئیتی نوشت:

هراندازه نظام با منتقدینتش نامهریان و سخت گیر است،نسبت به مدیران خطاکار و ناکارآمدش،شرمگین است و احساس دین می کند.امیدوارم آقای رئیسی سنت بلافاصله پست دادن به مدیر برکنارشده را کنار بگذارد؛ پست دادن بعد برکناری، خراشیدن افکار عمومی است.

9999999999999999999999999999999999999999.jpg

این مطلب برایم مفید است
85 نفر این پست را پسندیده اند