به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۰ (یک هزار و هشتصد و پنجاه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۵۰ -۶.۴۰ -۰.۳۵ ۱۵:۰۰
۱,۸۵۷ ۴.۳۰ ۰.۲۳ روز قبل
۱,۸۵۲ ۱۰ ۰.۵۶ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۹ درصدی، از ۱,۴۴۲,۲۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و دویست) تومان به ۱,۴۴۵,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲,۸۰۰ ۰.۱۹ ۱۶:۱۳
۱,۴۴۲,۲۰۰ -۸۰۰ -۰.۰۶ روز قبل
۱,۴۴۳,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰ ۰.۹۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۲۵۷,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۶,۷۶۰ (بیست و شش هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۷۶۰ ۱۶۰ ۰.۵۹ ۱۶:۱۳
۲۶,۶۰۰ ۱۷۵ ۰.۶۵ روز قبل
۲۶,۴۲۵ ۲۴۱ ۰.۹۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۷۱۲ (بیست و هشت هزار و هفتصد و دوازده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 14,940,000 (چهارده میلیون و نهصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.13 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱۳ ۱۶:۱۵
۱۴,۹۲۰,۰۰۰ -۱۸۰,۰۰۰ -۱.۲۱ روز قبل
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۰.۷۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۵۲۵,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۵۲۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۵ ۱۶:۱۳
۸,۵۲۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۲ روز قبل
۸,۵۳۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۲۳,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و بیست و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
64 نفر این پست را پسندیده اند