به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت هاست.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۹ (یک هزار و هشتصد و بیست و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۹ -۱۳.۱۰ -۰.۷۲ ۱۵:۰۰
۱,۸۴۲ -۱۴.۴۰ -۰.۷۹ روز قبل
۱,۸۵۷ ۲.۵۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹۱ درصدی، از ۱,۴۲۵,۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۴۳۹,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و نه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۳۹,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰ ۰.۹۱ ۱۶:۲۵
۱,۴۲۵,۸۰۰ ۶,۹۰۰ ۰.۴۸ روز قبل
۱,۴۱۸,۹۰۰ ۱۶,۹۰۰ ۱.۱۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۹۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۲۳۶,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و سی و شش هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۹۱۰ (بیست و پنج هزار و نهصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۹۱۰ ۶۰ ۰.۲۳ ۱۶:۲۵
۲۵,۸۵۰ ۴۰ ۰.۱۵ روز قبل
۲۵,۸۱۰ ۲.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در صرافی ملی امروز

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۱۹۸ (بیست و هشت هزار و یکصد و نود و هشت ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 15,060,000 (پانزده میلیون و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.02 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۶۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱.۰۲ ۱۶:۲۵
۱۴,۹۰۵,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۲۷ روز قبل
۱۴,۹۴۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۰.۵۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۸,۵۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۵۸ ۱۱:۲۲
۸,۴۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۵۹ روز قبل
۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۳.۰۳ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۳.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۱۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.