به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت سکه است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۹ (یک هزار و هشتصد و چهل و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۹ -۷.۶۰ -۰.۴۲ ۱۵:۰۰
۱,۸۵۷ ۲.۵۰ ۰.۱۳ روز قبل
۱,۸۵۴ ۱.۰۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۸ درصدی، از ۱,۴۱۸,۹۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هجده هزار و نهصد ) تومان به ۱,۴۲۵,۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۲۵,۸۰۰ ۶,۹۰۰ ۰.۴۸ ۱۶:۰۶
۱,۴۱۸,۹۰۰ ۱۶,۹۰۰ ۱.۱۹ روز قبل
۱,۴۰۲,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰ ۰.۸۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۴۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۱۷۵,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۸۵۰ (بیست و پنج هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۸۵۰ ۴۰ ۰.۱۵ ۱۶:۰۵
۲۵,۸۱۰ ۲.۰۰ ۰ روز قبل
۲۵,۸۰۸ ۱۱ ۰.۰۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۱۸۶ (بیست و هشت هزار و یکصد و هشتاد و شش ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 14,905,000 (چهارده میلیون و نهصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۰۵,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۲۷ ۱۶:۰۴
۱۴,۹۴۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۰.۵۶ روز قبل
۱۴,۸۶۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۳۴ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۸,۴۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۴۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۵۹ ۱۶:۰۶
۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۳.۰۳ روز قبل
۸,۱۴۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۰.۸۵ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه در بازار داخلی هم ۵,۳۷۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
46 نفر این پست را پسندیده اند