موعد دسترسی عموم مردم به فیش‌های حقوقی رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه سه‌شنبه ۱۰ خرداد فرا می‌رسد.

توفیق دولت سیزدهم برای اجرایی کردن این تکلیف قانونی در بطن خود از اراده جدی دولت برای ایجاد شفافیت، حرکت به سمت عدالت و مبارزه جدی با فساد اقتصادی در ساختار اجرایی حکایت دارد. با این حال این تنها قدم نخستین است و باید امیدوار بود اطلاعات حقوقی مدیران با قرار گرفتن در برابر چشم عموم و بویژه زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی و خبرنگاران رسانه‌ها مقدمه‌ای باشد برای پایان دادن به بی‌عدالتی‌ها، تقید بیشتر به تعیین و پرداخت حقوق مدیران و کارکنان دستگاه‌های مختلف در چهارچوب قانون و نظام هماهنگ پرداخت.\

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.