رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: آمار دقیقی از افرادی که زیر آوار هستند وجود ندارد و نیاز است تا موانع را در نظر داشته و با دقت اقدام به آواربرداری کنیم.

نامی گفت: حدس میزنیم تعدادی هنوز زیر آوار هستند علت کندی روند آوار برداری با وجود تجهیزات بروز به علت دقت در عملیات است، دو مانع عمده وجود دارد که یکی از آن‌ها ساختمان مقابل، و دیگری ساختمان وسط است به همین دلیل ابتدا عملیات متوقف و پایه‌ها تقویت شد تا از فروریزش جلوگیری شود.

ساختمان متروپل در ۲ خرداد امسال با وجود اینکه به بهره برداری کامل نرسیده بود فرو ریخت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.