یک اقتصاددان مهم‌ترین حرکت اقتصادی اخیر دولت سیزدهم را جابجایی پرداخت یارانه از ابتدای خط سیر تولید یا واردات کالا به انتهای آن یعنی مردم و سفره‌های آنان و نیز جایگزینی ریال به جای ارز بیان داشت.

محمدرضا فرزین افزود: دولت دو راه بیش‌تر پیش رو نداشت یا باید همان مسیر دولت قبلی را می‌رفت و به‌تدریج پنج قلم کالای باقیمانده از ۲۵ قلم کالای ابتدای پرداخت یارانه را حذف می‌کرد یا شیوه توزیع یارانه را تغییر می‌داد که دومین راهکار را برگزید؛ چراکه با منطق اقتصادی همسویی بیشتری داشت.

او با بیان اینکه پنج قلم کالای باقیمانده، کالاهای استراتژیک مانند نهاده‌های دامی و دارو بودند و حذف یکباره آنها تبعات سنگین اقتصادی و معیشتی به دنبال داشت، خاطرنشان کرد: دولت در بررسی‌های کارشناسانه و تخصصی خود به این نتیجه رسید که در شرایط فعلی هر چه مبدأ و مسیر یارانه به سفره‌های خانواده‌ها نزدیک باشد نتایج مطلوب‌تر و منصفانه‌تری حاصل خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران یادآور شد: اینکه چنین برداشت می‌شود که قرار است یارانه تمام هزینه‌های خانوارها را تامین نماید صحیح نیست و مبنا بر این است که یارانه‌ها بخشی از هزینه‌های مردم را جبران کنند که انشاءالله چنین نیز خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد دولت با کم‌فروشی اجناس تولیدی که این روزها به‌کرات و وضوح مشاهده می‌شود، گفت: کم‌فروشی ولو در حد چند گرم هم امری بسیار مذموم است و به هیچ وضع قابل قبول نیست.

او در ادامه تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی یقینا با هر گونه کم‌فروشی اجناس برخورد کرده و به‌زودی مردم نتایج عملکرد مسئولین مربوطه را به‌عینه شاهد خواهند بود.»

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند