به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۸ (یک هزار و هشتصد و چهل و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۸ ۲.۵۰ ۰.۱۳ 09:00
۱,۸۴۶ -۱۹.۷۰ -۱.۰۷ روز قبل
۱,۸۶۶ ۹.۵۰ ۰.۵ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۲ درصدی، از ۱,۳۷۹,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد) تومان به ۱,۳۸۷,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۸۷,۰۰۰ ۷,۳۰۰ ۰.۵۲ 11:28
۱,۳۷۹,۷۰۰ -۱,۱۰۰ -۰.۰۸ روز قبل
۱,۳۸۰,۸۰۰ -۲۰۰.۰۰ -۰.۰۲ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۰۰۸,۰۰۰ (شش میلیون و هشت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۷۶۱ (بیست و پنج هزار و هفتصد و شصت و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۷۶۱ ۶۸ ۰.۲۶ 11:27
۲۵,۶۹۳ -۲۷ -۰.۱۱ روز قبل
۲۵,۷۲۰ ۱۳ ۰.۰۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۱۷۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 14,490,000 (چهارده میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.96 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۴۹۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۰.۹۶ 11:23
۱۴,۳۵۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۲۸ روز قبل
۱۴,۳۹۰,۰۰۰ -۱۰۵,۰۰۰ -۰.۷۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۹۹۵,۰۰۰ (هفت میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۹۹۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۵ 11:28
۷,۹۷۵,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲۶ روز قبل
۷,۹۹۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۰۰۲,۰۰۰ (پنج میلیون و دو هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۸۷۲,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و هفتاد و دو هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
33 نفر این پست را پسندیده اند