معاون بهداشتی دانشگاە علوم پزشکی کردستان گفت: بهتر است در این روزهای آلودە و غبارآلود از مصرف مایعات و غذاهای مایع غافل نشویم. از مصرف غذاهای چرب در این روزها پرهیز و غذاهای سبک و انواع سبزیجات را در برنامە غذایی خود جایگزین کنید.

ریزگردها عامل ایجاد بیماری‌های تنفسی، عفونی، سرطان ریە و بیماری‌های قلبی عروقی هستند کە این روزها بە یک دغدغە اصلی در بین مردم تبدیل شدە است. گرد و غبارهایی کە طی چند ماە اخیر هر روز و هر هفتە شاهد آن هستیم و از کشورهای همسایە وارد کشور ما می‌شوند علاوە بر خاک حامل بیماری‌های عفونی و باکتریایی بسیاری هستند کە زنگ خطری برای سلامتی انسان محسوب می‌شوند.

افرادی کە سابقە بیماری‌های زمینەای دارند همچنین نوزادان، کودکان، نوجوانان، سالمندان، افراد مبتلا به آسم، برونشیت و خانم‌های باردار بیش از سایر افراد در معرض خطر ریزگردها قرار دارند.

برای جلوگیری از ایجاد اثرات سوء ناشی از پدیدە ریزگردها بهتر است در خانە بمانید و از قرار گرفتن در فضای باز پرهیز کنید.

هنگام آلودگی هوا این غذاها را نخورید | ساده‌ترین نوشیدنی برای دفع مواد زاید از بدن

 
 

پیروی از الگوی تغذیەای مناسب راهی برای مقابلە با اثرات ریزگردها

فرزین بیدارپور، معاون بهداشتی دانشگاە علوم پزشکی کردستان گفت: ریزگردها حامل بیماری‌های عفونی و ویروسی هستند کە برای سلامتی انسان بسیار مضر هستند.

 بیدارپور اظهار کرد: یکی از راەهای مقابلە با عوارض ناشی از ورود ریزگردها توجە بە الگوی تغذیەای مفید است.

وی عنوان کرد: بهتر است در این روزهای آلودە و غبارآلود از مصرف مایعات و غذاهای مایع غافل نشویم. وی بیان کرد: از مصرف غذاهای چرب در این روزها پرهیز و غذاهای سبک و انواع سبزیجات را در برنامە غذایی خود جایگزین کنید.

بیدارپور تصریح کرد: نوشیدن آب در دفع آلودگی‌های موجود در ریە بسیار موثر است و نوشیدن آب کافی در طول شبانەروز بە دفع مواد زاید کمک خواهد کرد.

وی بر مصرف مایعات تاکید کرد و گفت: در این روزهای خطرناک گنجاندن شیر و فرآوردەهای لبنی در برنامە غذایی بە شدت توصیە می‌شود، زیرا شیر بە دفع مواد زاید در بدن کمک خواهد کرد.

معاون بهداشتی دانشگاە علوم پزشکی کردستان در ادامە اضافە کرد: مصرف میوە و سبزیجات در بهبود عوارض ناشی از پدیدە ریزگردها بسیار موثر است.

فرزین بیدارپور در خصوص مصرف دمنوش‌ها خاطرنشان کرد: تا بە حال ثابت نشدە است کە دمنوش‌ خاصی در دفع مواد زاید در بدن انسان موثر باشد؛ لذا توصیە می‌شود از مصرف مکرر و روزانە و بیش از اندازه دمنوش‌ها جلوگیری شود.

وی یادآور شد: ریزگردها تنها حامل خاک نیستند بلکە حامل بسیاری از مواد فلزی موجود در طبیعت و بیماری‌های عفونی و ویروسی هستند کە برای سلامتی انسان بە شدت مضر هستند.

بە گفتە این کارشناس، افراد مبتلا بە آسم، سرطان ریە، بیماری‌های تنفسی، قلبی عروقی و بیماری‌های صعب العلاج بیشتر از سایر افراد جامعە مستعد بیماری‌های ناشی از گرد و غبار هستند.

وی در پایان بە شهروندان توصیە کرد کە در صورت لزوم و تا بهبود کیفیت هوا از خانە خارج نشوند.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند