مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری گفت: پایان خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل می باشد

استان چهارمحال وبختیاری، کورش بیگدلی مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: براساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، موعد ارائه اظهارنامه الکترونیکی صاحبان مشاغل حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری است.

بیگدلی اظهار کرد: صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تسلیم و از فرصت پذیرش خوداظهاری مالیاتی بهره مند گردند.

بیگدلی با تاکید بر اینکه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب محرومیت از کلیه معافیتهای مالیاتی و موجب تهیه اظهارنامه برآوردی می شود عنوان کرد: مودیان مالیاتی برای ارسال اظهارنامه الکترونیکی در اسرع وقت با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir و یا در صور ت عدم داشتن اطلاعات ثبت نامی؛ نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام نمایند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

55 نفر این پست را پسندیده اند