به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد کاهش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۹ (یک هزار و هشتصد و بیست و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۹ ۱۷ ۰.۹۱ ۱۵:۰۰
۱,۸۱۲ ۰ ۰ روز قبل
۱,۸۱۲ -۰.۴۰ -۰.۰۳ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۱۴ درصدی، از ۱,۳۷۹,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست) تومان به ۱,۳۶۳,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۶۳,۷۰۰ -۱۵,۵۰۰ -۱.۱۴ ۱۶:۰۱
۱,۳۷۹,۲۰۰ -۷۰۰ -۰.۰۶ روز قبل
۱,۳۷۹,۹۰۰ ۲۷,۳۰۰ ۱.۹۷ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۱۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و ده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۴۹۸ (بیست و پنج هزار و چهارصد و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۴۹۸ -۵۶ -۰.۲۲ ۱۶:۰۲
۲۵,۵۵۴ ۵۴ ۰.۲۱ روز قبل
۲۵,۵۰۰ -۵۳ -۰.۲۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در صرافی ملی

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۲۵۰ (بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 14,000,000 (چهارده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ -۱۰۵,۰۰۰ -۰.۷۵ ۱۶:۰۲
۱۴,۱۰۵,۰۰۰ -۱۹۰,۰۰۰ -۱.۳۵ روز قبل
۱۴,۲۹۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۲.۶۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۸۸۰,۰۰۰ (هفت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۸۸۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۲ ۱۱:۲۷
۷,۸۹۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۳ روز قبل
۷,۸۴۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۸۷۲,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۸۰۲,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و دو هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
68 نفر این پست را پسندیده اند