به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار روند صعودی را تجربه کردند.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۰۵ (یک هزار و نهصد و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۰۵ ۱۰ ۰.۵۴ 15:00
۱,۸۹۴ -۳۸.۱۰ -۲.۰۲ روز قبل
۱,۹۳۲ -۴.۹۰ -۰.۲۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۱,۲۷۹,۲۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار و دویست ) تومان به ۱,۲۸۷,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۷,۳۰۰ ۸,۱۰۰ ۰.۶۲ 16:16
۱,۲۷۹,۲۰۰ -۱۰,۲۰۰ -۰.۸ روز قبل
۱,۲۸۹,۴۰۰ -۱۸,۵۰۰ -۱.۴۴ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۷۴,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۹۳۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۲ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۲۴ درصدی، از ۲۵,۲۳۹ (بیست و پنج هزار و دویست و سی و نه ) تومان به ۲۵,۱۸۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۸۰ -۵۹ -۰.۲۴ 16:16
۲۵,۲۳۹ ۴۰ ۰.۱۵ روز قبل
۲۵,۱۹۹ -۱۹ -۰.۰۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۷۴۵ (بیست و نه هزار و هفتصد و چهل و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۷۴۵ ۴۳ ۰.۱۴ 15:20
۲۹,۷۰۲ -۳۷۳ -۱.۲۶ روز قبل
۳۰,۰۷۵ -۲۳۲ -۰.۷۸ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۴۵ درصدی، از ۳۵,۲۴۸ (سی و پنج هزار و دویست و چهل و هشت ) تومان به ۳۵,۴۰۹ (سی و پنج هزار و چهارصد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۴۰۹ ۱۶۱ ۰.۴۵ 15:20
۳۵,۲۴۸ -۴۹۱ -۱.۴ روز قبل
۳۵,۷۳۹ -۵۶۶ -۱.۵۹ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۷۰ (هفت هزار و ششصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۹۱۰ (یک هزار و نهصد و ده ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی، از ۲۱,۷۱۴ (بیست و یک هزار و هفتصد و چهارده ) تومان به ۲۱,۸۳۸ (بیست و یک هزار و هشتصد و سی و هشت ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,240,000 (سیزده میلیون و دویست و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.09 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱.۰۹ 16:15
۱۳,۰۹۵,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۰.۹۲ روز قبل
۱۳,۲۱۵,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰ -۰.۹۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۱۵۵,۰۰۰ (هفت میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۱۵۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۳ 11:58
۷,۱۴۵,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷ روز قبل
۷,۱۹۵,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۲۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و شصت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۶۰۷,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و هفت هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
24 نفر این پست را پسندیده اند