به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۴۵ (یک هزار و نهصد و چهل و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۴۵ -۵.۴۰ -۰.۲۸ 15:00
۱,۹۵۱ -۴.۸۰ -۰.۲۵ روز قبل
۱,۹۵۶ -۳۴.۴۰ -۱.۷۶ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۰۷,۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفت هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۷,۹۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۲ 16:15
۱,۳۰۷,۶۰۰ ۲,۳۰۰ ۰.۱۷ روز قبل
۱,۳۰۵,۳۰۰ -۹,۷۰۰ -۰.۷۵ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۶۳,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و شصت و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۷۸۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۲۵,۱۴۹ (بیست و پنج هزار و یکصد و چهل و نه ) تومان به ۲۵,۲۱۸ (بیست و پنج هزار و دویست و هجده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۲۱۸ ۶۹ ۰.۲۷ 16:15
۲۵,۱۴۹ -۰.۰۲ روز قبل
۲۵,۱۵۴ -۴۶ -۰.۱۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۳۶۹ (سی هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۶۹ ۲۲۷ ۰.۷۴ 15:20
۳۰,۱۴۲ ۳۸۷ ۱.۲۸ روز قبل
۲۹,۷۵۵ -۲۲۳ -۰.۷۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۳۶,۲۶۳ (سی و شش هزار و دویست و شصت و سه ) تومان به ۳۶,۳۰۲ (سی و شش هزار و سیصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۳۰۲ ۳۹ ۰.۱ 15:20
۳۶,۲۶۳ ۳۰۹ ۰.۸۵ روز قبل
۳۵,۹۵۴ -۱۹۸ -۰.۵۶ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۵۰ (هفت هزار و ششصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۹۲۰ (یک هزار و نهصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۶۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۲,۲۷۹ (بیست و دو هزار و دویست و هفتاد و نه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,345,000 (سیزده میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.41 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۳۴۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۰.۴۱ 16:13
۱۳,۲۹۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۲۳ روز قبل
۱۳,۳۲۰,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰ -۰.۹۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۶ 11:26
۷,۱۹۵,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷ روز قبل
۷,۲۴۵,۰۰۰ -۶۳,۰۰۰ -۰.۸۷ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۲۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه و دو هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۵۸۲,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
22 نفر این پست را پسندیده اند