به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار روند نزولی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۸ (یک هزار و نهصد و بیست و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۲۸ ۵.۰۰ ۰.۲۵ ۱۵:۰۰
۱,۹۲۳ -۹.۸۰ -۰.۵۱ روز قبل
۱,۹۳۳ ۶.۹۰ ۰.۳۵ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۸ درصدی، از ۱,۲۸۷,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و یکصد ) تومان به ۱,۲۷۶,۹۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۷۶,۹۰۰ -۱۰,۲۰۰ -۰.۸ ۱۶:۰۸
۱,۲۸۷,۱۰۰ ۱۷,۸۰۰ ۱.۳۸ روز قبل
۱,۲۶۹,۳۰۰ ۲۰,۱۰۰ ۱.۵۸ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۳۳,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و سی و سه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۳۸۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۱۲۸ (بیست و پنج هزار و یکصد و بیست و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۲۸ -۳۰ -۰.۱۲ ۱۶:۰۷
۲۵,۱۵۸ -۲۳ -۰.۱ روز قبل
۲۵,۱۸۱ ۱۵۳ ۰.۶ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۷۵ درصدی، از ۳۰,۱۸۳ (سی هزار و یکصد و هشتاد و سه ) تومان به ۲۹,۹۵۹ (بیست و نه هزار و نهصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۹۵۹ -۲۲۴ -۰.۷۵ ۱۵:۲۰
۳۰,۱۸۳ ۲۸۹ ۰.۹۵ روز قبل
۲۹,۸۹۴ ۲۳۲ ۰.۷۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۴۳ تومان کاهش، ۳۵,۹۳۸ (سی و پنج هزار و نهصد و سی و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۹۳۸ -۲۴۳ -۰.۶۸ ۱۵:۲۰
۳۶,۱۸۱ ۵۷۷ ۱.۵۹ روز قبل
۳۵,۶۰۴ ۴۵۲ ۱.۲۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۶۰ (هفت هزار و چهارصد و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۸۸۰ (یک هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۱۵۲ تومان کاهش، ۲۱,۹۵۴ (بیست و یک هزار و نهصد و پنجاه و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,620,000 (دوازده میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۶۲۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۲۴ ۱۶:۰۶
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱.۰۲ روز قبل
۱۲,۵۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۰.۸۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۲۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۵۰,۰۰۰ -۸۰,۰۰۰ -۱.۱۱ ۱۶:۰۸
۷,۳۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۴ روز قبل
۷,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۱۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند