به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۷ (یک هزار و نهصد و بیست و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۲۷ -۵.۱۰ -۰.۲۷ ۱۵:۰۰
۱,۹۳۳ ۶.۹۰ ۰.۳۵ روز قبل
۱,۹۲۶ ۱.۱۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۳۸ درصدی، از ۱,۲۶۹,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و سیصد ) تومان به ۱,۲۸۷,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۷,۱۰۰ ۱۷,۸۰۰ ۱.۳۸ ۱۶:۰۱
۱,۲۶۹,۳۰۰ ۲۰,۱۰۰ ۱.۵۸ روز قبل
۱,۲۴۹,۲۰۰ -۷,۲۰۰ -۰.۵۸ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۷۳,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۲۵,۱۸۱ (بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ) تومان به ۲۵,۱۵۸ (بیست و پنج هزار و یکصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۵۸ -۲۳ -۰.۱ ۱۶:۰۱
۲۵,۱۸۱ ۱۵۳ ۰.۶ روز قبل
۲۵,۰۲۸ -۱۲۷ -۰.۵۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۰۰۳ (سی هزار و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۰۰۳ ۱۰۹ ۰.۳۶ ۱۵:۲۰
۲۹,۸۹۴ ۲۳۲ ۰.۷۷ روز قبل
۲۹,۶۶۲ -۳۳۵ -۱.۱۳ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۹۸ درصدی، از ۳۵,۶۰۴ (سی و پنج هزار و ششصد و چهار ) تومان به ۳۵,۹۵۸ (سی و پنج هزار و نهصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۹۵۸ ۳۵۴ ۰.۹۸ ۱۵:۲۰
۳۵,۶۰۴ ۴۵۲ ۱.۲۶ روز قبل
۳۵,۱۵۲ -۳۰۳ -۰.۸۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۵۵۰ (هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۸۹۰ (یک هزار و هشتصد و نود ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۱.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۹۸۰ (بیست و یک هزار و نهصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,650,000 (دوازده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.02 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱.۰۲ ۱۶:۰۰
۱۲,۵۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۰.۸۷ روز قبل
۱۲,۴۱۰,۰۰۰ -۹۰,۰۰۰ -۰.۷۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۳۳۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۳۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۴ ۱۶:۰۲
۷,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۷,۳۰۰,۰۰۰ -۵۸,۰۰۰ -۰.۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۷۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۱۸۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۴۸,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند