به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و سکه در ادامه معاملات امروز سیر صعودی را در پیش گرفتند.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۱ (یک هزار و نهصد و بیست و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۲۱ ۷.۰۰ ۰.۳۶ 15:00
۱,۹۱۴ -۱۸.۹۰ -۰.۹۹ روز قبل
۱,۹۳۳ -۲۵.۶۰ -۱.۳۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا ثابت ماند و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۱,۲۴۵,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۴۵,۱۰۰ ۰ ۰ 16:12
۱,۲۴۵,۱۰۰ ۱,۴۰۰ ۰.۱۱ روز قبل
۱,۲۴۳,۷۰۰ ۶,۷۰۰ ۰.۵۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۵,۳۹۳,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و نود و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۹۷۰ (بیست و شش هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۲۵,۱۹۹ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود و نه ) تومان به ۲۵,۱۹۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۹۰ -۰.۰۴ 16:09
۲۵,۱۹۹ ۷ ۰.۰۲ روز قبل
۲۵,۱۹۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۸ درصدی، از ۲۹,۷۴۶ (بیست و نه هزار و هفتصد و چهل و شش ) تومان به ۳۰,۲۹۴ (سی هزار و دویست و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۲۹۴ ۵۴۸ ۱.۸ 15:20
۲۹,۷۴۶ ۵۷۴ ۱.۹۲ روز قبل
۲۹,۱۷۲ ۲۹۶ ۱.۰۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

همچنین پوند با افزایش ۱.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۵,۷۰۹ (سی و پنج هزار و هفتصد و نه ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۷۰۹ ۴۴۹ ۱.۲۵ 15:20
۳۵,۲۶۰ ۳۰۰ ۰.۸۵ روز قبل
۳۴,۹۶۰ ۲۷۹ ۰.۷۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۱۱۹ تومان افزایش، ۷,۳۸۹ (هفت هزار و سیصد و هشتاد و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۹۵۰ (یک هزار و نهصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۷۷۱ (بیست و یک هزار و هفتصد و هفتاد و یک ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,452,000 (دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.01 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۴۵۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۰۱ 11:25
۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ روز قبل
۱۲,۴۴۹,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ ۰.۴ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۷,۳۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۳ 11:25
۷,۳۴۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۴ روز قبل
۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۱۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۱۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۳۶,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و سی و شش هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند