به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار پایین آمد.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۵ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۵۵ ۴.۱۰ ۰.۲۲ ۱۵:۰۰
۱,۸۵۱ -۱۱.۴۰ -۰.۶۲ روز قبل
۱,۸۶۲ ۳.۰۰ ۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۹ درصدی، از ۱,۲۰۸,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشت هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۲۰۲,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و دو هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۰۲,۶۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۴۹ ۱۶:۰۴
۱,۲۰۸,۴۰۰ -۳,۹۰۰ -۰.۳۳ ۲ روز پیش
۱,۲۱۲,۳۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۰.۹۱ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۲۱۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و ده هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۰۰۰ (بیست و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳۱ درصدی، از ۲۵,۲۱۱ (بیست و پنج هزار و دویست و یازده ) تومان به ۲۵,۱۳۵ (بیست و پنج هزار و یکصد و سی و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۳۵ -۷۶ -۰.۳۱ ۱۶:۰۴
۲۵,۲۱۱ ۶۲ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
۲۵,۱۴۹ ۱۷ ۰.۰۶ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۳۰,۸۳۱ (سی هزار و هشتصد و سی و یک ) تومان به ۳۰,۷۶۳ (سی هزار و هفتصد و شصت و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۷۶۳ -۶۸ -۰.۲۳ ۱۵:۲۰
۳۰,۸۳۱ ۲۰۲ ۰.۶۵ ۲ روز پیش
۳۰,۶۲۹ ۳۴۰ ۱.۱۱ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۳۷ تومان کاهش، ۳۶,۷۰۴ (سی و شش هزار و هفتصد و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۷۰۴ -۱۳۷ -۰.۳۸ ۱۵:۲۰
۳۶,۸۴۱ ۲۴۶ ۰.۶۶ ۲ روز پیش
۳۶,۵۹۵ ۴۰۷ ۱.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۰۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۳۲۰ (هفت هزار و سیصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۹۶۰ (یک هزار و نهصد و شصت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۰۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۱,۳۳۴ (بیست و یک هزار و سیصد و سی و چهار ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,070,000 (دوازده میلیون و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۰۷۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۱۷ ۱۶:۰۲
۱۲,۰۹۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۰۵ ۲ روز پیش
۱۲,۰۹۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۷۵۵,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۵۵,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۳۸ ۱۱:۲۹
۶,۷۸۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۸۹ ۲ روز پیش
۶,۸۴۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱.۰۲ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۸۴,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند