به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد رشد قیمت طلا و دلار است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۶ (یک هزار و هشتصد و بیست و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۶ -۰.۸۰ -۰.۰۵ 15:00
۱,۸۲۷ ۷.۶۰ ۰.۴۱ روز قبل
۱,۸۱۹ ۱۱ ۰.۵۹ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱,۱۶۲,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و دویست) تومان به ۱,۱۶۶,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۶۶,۸۰۰ ۴,۶۰۰ ۰.۳۹ 16:06
۱,۱۶۲,۲۰۰ -۱۸,۷۰۰ -۱.۶۱ روز قبل
۱,۱۸۰,۹۰۰ -۴۰۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۰۵۱,۰۰۰ (پنج میلیون و پنجاه و یک هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۵۵۰ (بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۲۴ درصدی، از ۲۴,۲۹۲ (بیست و چهار هزار و دویست و نود و دو ) تومان به ۲۴,۵۹۹ (بیست و چهار هزار و پانصد و نود و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۵۹۹ ۳۰۷ ۱.۲۴ 16:05
۲۴,۲۹۲ -۲۱۱ -۰.۸۷ روز قبل
۲۴,۵۰۳ ۲۱۸ ۰.۸۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱ درصدی، از ۳۰,۰۱۴ (سی هزار و چهارده ) تومان به ۳۰,۳۲۰ (سی هزار و سیصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۲۰ ۳۰۶ ۱ 15:20
۳۰,۰۱۴ -۶۱۰ -۲.۰۴ روز قبل
۳۰,۶۲۴ ۳۱۰ ۱.۰۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۹۶ درصدی، از ۳۵,۶۱۸ (سی و پنج هزار و ششصد و هجده ) تومان به ۳۵,۹۶۶ (سی و پنج هزار و نهصد و شصت و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۹۶۶ ۳۴۸ ۰.۹۶ 15:20
۳۵,۶۱۸ -۵۶۱ -۱.۵۸ روز قبل
۳۶,۱۷۹ ۱۰۱ ۰.۲۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) در بازار داخلی هم ۷,۲۱۰ (هفت هزار و دویست و ده ) تومان قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۱,۹۳۰ (یک هزار و نهصد و سی ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۱.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۸۹۷ (بیست هزار و هشتصد و نود و هفت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,770,000 (یازده میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۷۷۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۱۷ 16:04
۱۱,۷۹۰,۰۰۰ -۱۱۵,۰۰۰ -۰.۹۸ روز قبل
۱۱,۹۰۵,۰۰۰ -۷۵,۰۰۰ -۰.۶۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۳ 11:35
۶,۵۸۰,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۱.۸۳ روز قبل
۶,۷۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۴۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه در بازار داخلی هم ۳,۶۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۲۶۳,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و شصت و سه هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند