سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران در دولت احمدی نژاد در توئیتی نوشت: می گفتند فروش نفت ایران باید به صفر برسد، در حالی که بعد از سه سال، ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به جز میعانات و فرآورده ها و... داریم می فروشیم و این تعداد در حال افزایش است.

او ادامه داد: اینکه امریکا که امروز در موضع شکست است بخواهد برای ما شرط بگذارد، همان قدر مضحک است که آلمان نازی در پایان جنگ جهانی دوم که شکست خورده بود برای رقبایش شرط میگذاشت و میگفت باید بیایید گفت و گو کنید! اینکه رهبری در پایان دولت قبل گفتند این دولت (در مذاکره با امریکا) مایه عبرت شد، یک راهنمایی دلسوزانه به همه بود.

این مطلب برایم مفید است
198 نفر این پست را پسندیده اند