به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد کاهش عمده قیمت ها نسبت به دو روز گذشته است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۸ (یک هزار و هشتصد و هجده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۸ -۲.۴۰ -۰.۱۴ ۰۶:۰۰
۱,۸۲۱ -۰.۱۰ -۰.۰۱ روز قبل
۱,۸۲۱ -۴.۱۰ -۰.۲۳ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲.۵۱ درصدی، از ۱,۲۲۹,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و نه هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۱۹۹,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و نه هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۹۹,۳۰۰ -۳۰,۱۰۰ -۲.۵۱ ۱۶:۰۶
۱,۲۲۹,۴۰۰ -۵۶,۶۰۰ -۴.۶۱ ۲ روز پیش
۱,۲۸۶,۰۰۰ ۶۱,۵۰۰ ۴.۷۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۳۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۱۹۵,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و نود و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۴۵۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۸۲ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۳۹ درصدی، از ۲۶,۲۵۹ (بیست و شش هزار و دویست و پنجاه و نه ) تومان به ۲۵,۹۰۰ (بیست و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۹۰۰ -۳۵۹ -۱.۳۹ ۱۶:۰۵
۲۶,۲۵۹ -۴۴۳ -۱.۶۹ ۲ روز پیش
۲۶,۷۰۲ ۱,۰۳۵ ۳.۸۷ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۶۸۱ (سی و یک هزار و ششصد و هشتاد و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۶۸۱ -۳۶۶ -۱.۱۶ ۱۵:۲۰
۳۲,۰۴۷ ۱۴۰ ۰.۴۳ ۲ روز پیش
۳۱,۹۰۷ -۰.۰۳ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۸۵ تومان کاهش، ۳۷,۹۵۱ (سی و هفت هزار و نهصد و پنجاه و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۹۵۱ -۴۸۵ -۱.۲۸ ۱۵:۲۰
۳۸,۴۳۶ ۱۰۸ ۰.۲۸ ۲ روز پیش
۳۸,۳۲۸ ۵۰ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱۰ تومان کاهش، ۷,۵۸۰ (هفت هزار و پانصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۰۳۰ (دو هزار و سی ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۱۶ تومان کاهش، ۲۲,۰۹۴ (بیست و دو هزار و نود و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,255,000 (دوازده میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۲۵۵,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۲۳ ۱۶:۰۵
۱۲,۴۰۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۰.۲ ۲ روز پیش
۱۲,۳۸۰,۰۰۰ -۷۵,۰۰۰ -۰.۶۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۲۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۴۶ ۱۶:۰۷
۶,۶۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۶,۶۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۵ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۳۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
101 نفر این پست را پسندیده اند