امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با ۲ درصد افزایش به ۳۰۴ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۲  نماد اخزا و ۵ نماد اراد انجام شد. 

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در کلیه سررسیدها کاهشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با ۶ دهم درصد کاهش به ۲۴.۳۱ درصد رسید. نرخ اوراق با سررسیدهای دو سال با سه دهم درصد کاهش به ۲۵.۱۸ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با یک دهم درصد کاهش به ۲۵.۶۷ درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با یک دهم درصد کاهش به ۲۶.۰۸ درصد رسید.

میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن در سطح ۲۰.۱۱ درصد باثبات بود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر«کاهش دسته‌جمعی نرخ سود در همه سررسیدها» بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.