به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها در بازار امروز روند صعودی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۳ (یک هزار و هشتصد و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۳ -۱.۲۰ -۰.۰۷ 15:00
۱,۸۰۴ -۷.۲۰ -۰.۴ روز قبل
۱,۸۱۱ ۱.۶۰ ۰.۰۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۷ درصدی، از ۱,۲۸۸,۷۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد ) تومان به ۱,۲۹۷,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۹۷,۵۰۰ ۸,۸۰۰ ۰.۶۷ 17:09
۱,۲۸۸,۷۰۰ ۱,۴۰۰ ۰.۱ روز قبل
۱,۲۸۷,۳۰۰ -۷,۴۰۰ -۰.۵۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۱۹,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و نوزده هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۱۷۹ (بیست و هفت هزار و یکصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۷۹ ۱۳ ۰.۰۴ 17:08
۲۷,۱۶۶ -۱۴ -۰.۰۶ روز قبل
۲۷,۱۸۰ ۹ ۰.۰۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به روز قبل ، با ۶ تومان کاهش، ۲۷,۳۹۵ (بیست و هفت هزار و سیصد و نود و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۳,۸۸۱ (سی و سه هزار و هشتصد و هشتاد و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۸۸۱ ۳۰۶ ۰.۹ 17:20
۳۳,۵۷۵ ۹۷ ۰.۲۸ روز قبل
۳۳,۴۷۸ -۳۳۷ -۱.۰۱ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۹۸ درصدی، از ۳۹,۹۲۸ (سی و نه هزار و نهصد و بیست و هشت ) تومان به ۴۰,۳۲۶ (چهل هزار و سیصد و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۳۲۶ ۳۹۸ ۰.۹۸ 17:20
۳۹,۹۲۸ ۱۸۷ ۰.۴۶ روز قبل
۳۹,۷۴۱ -۳۰۲ -۰.۷۶ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۱۷۰ (هشت هزار و یکصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۲۹۰ (دو هزار و دویست و نود ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۲۴۳ تومان افزایش، ۲۳,۴۰۶ (بیست و سه هزار و چهارصد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,130,000 (سیزده میلیون و یکصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.53 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۱۳۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۰.۵۳ 17:07
۱۳,۰۶۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۲۶ روز قبل
۱۳,۰۲۵,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۵۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۵۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۰.۸ 11:31
۶,۷۹۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۲ روز قبل
۶,۷۸۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۵۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۷۳۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۸۰۷,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۳,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و سه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
45 نفر این پست را پسندیده اند