قاسم تاکید کرد که این حمله اقدامی در راستای ادامه تجاوزات دشمن علیه امت و بیانگر رفتار چپاول‌گرانه اشغالگران علیه منابع و اراضی امت است.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وی اشاره کرد که تنها راه مقابله با تجاوزات بی‌وقفه و تکراری دشمن صهیونیستی، مقاومت از راه‌های مختلف است و این جنایات مستلزم یکپارچه‌سازی توانمندی‌های امت و مقاومت برای پایان داده به عربده‌کشی و تجاوزات دشمن و جلوگیری از رسیدن این رژیم به اهداف خود است.

سخنگوی حماس همچنین اظهار کرد: موافقت دولت اسرائیل با طرح‌های شهرک‌سازی گسترده برای دو چندان کردن شهرک‌نشین‌ها در جولان اشغالی خصومتی جدید از جانب اسرائیل و اقدامی جدید علیه سرزمین و حقوق عربی است.

قاسم افزود: این شهرک‌ها دشمنی علیه ملت و سرزمین فلسطین است، طرح‌های شهرک سازی بار دیگر بر رویکرد عربده کشی اشغالگران می‌افزاید و سیاست توسعه طلبانه آن را افزایش می‌دهد و نقض قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی است.

این سخنگو همچنین گفت، شعار شهرک سازی دولت اشغالگر هرگز موفق نخواهد شد حقایق تاریخی و هویت عربی اراضی را تغییر دهد حقوق امت ما ثابت است و این شهرک‌سازی غریب در اراضی عربی خاتمه خواهد یافت.

واکنش حماس به حملات صهیونیستی علیه سوریه و شهرک‌سازی‌ها در جولان اشغالی

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.