غرضی: 24 سال است کنارگذاشتن من از قدرت سیاسی ادامه دارد

محمد غرضی گفت: من در دولت آقای هاشمی و خاتمی گفتم چهار جا من را به عنوان وزیر معرفی کردند ولی مورد تأیید قرار نگرفت و من به مجلس معرفی نشدم یعنی جریان کنارگذاشتن من از قدرت سیاسی 24سال است که ادامه دارد.

صحنه سیاسی امروز جامعه ایران دیگر شاهد نام‌های مرسوم نیست و چهره‌هایی نامشخص از نظر طیف‌بندی و سابقه امور را در دست گرفته اند و چهره های شاخص جریان های اصلاح طلبی، اصولگرایی و اعتدالی به کلی از صحنه یا کنارگذاشته شده و یا کنار رفته اند و این موضوع صرفا نیز مختص رقبای سیاسی و یا حتی اصلاح طلبان نیست بلکه در میان اصولگرایان و چهره هایی که تا چندی پیش نیز از نزدیکان حاکمیت به حساب می آمدند نام هایی در این زمینه شنیده می‌شود.

24 سال است که من را از قدرت کنار گذاشته‌اند

محمد غرضی به سایت «خبر سراسری» گفت: من در دولت آقای هاشمی و خاتمی گفتم چهار جا من را به عنوان وزیر معرفی کردند ولی مورد تأیید قرار نگرفت و من به مجلس معرفی نشدم یعنی جریان کنارگذاشتن من از قدرت سیاسی 24سال است که ادامه دارد.

محمدغرضی، فعال سیاسی  درباره مقوله حذف سیاسی نیروهای شاخص گفت: «من این سابقه را می‌گویم که برای شروع بحث مفید است. جریان مشروطه که به پا شد تعداد زیادی در باغشاه توسط محمدعلی شاه از جمله ملک المتکلمین کشته شدند و بعد جریان انقلابیون از دست رفت و منجر شد به اینکه مجلس اول و دوم مشروطه مجالس بسیار انقلابی و خوب بود اما مجلس سوم و چهارم به قول مرحوم عشقی، خر بر خر سوار بود و منجر به روی کار آمدن رضا شاه شد. در دوره رضا شاه تعداد زیادی از آدم هایی که با شاه همکاری کردند همه ناپدید شدند و از بین رفتند و جریان محمدرضا شاه و 28 مرداد و نفت و شخصیت هایی که در آن شرکت کرده بودند نیز کنار زده شدند و مرحوم مصدق به زندان افتاد و نسل های دیگر نیز از بین رفتند اما جریان انقلاب ادامه پیدا کرد و 15خرداد به وجود آمد تا به انقلاب منتهی شد. از این توضیح می خواهم یک نتیجه بگیرم که قاعده جامعه انقلابی می ماند اما مسئولینی که بدنبال انقلاب می روند سرنوشتشان را ملاحضه می کنید. مجلس اول و دوم بعد از انقلاب بسیار خوب بود،‌مجلس سوم دست چپ ها افتاد، مجلس چهارم نیز دست راست ها افتاد و همینطور گرفتاری ها به وجود آمد و اشخاص نیز همه به این سرنوشت دچار شدند لذا باید عرض کنم کسانیکه در قدرت سیاسی به لحاظ انقلابی و غیرانقلابی حضور دارند سرنوشتشان به همین صورت می شود».

غرضی سپس درباره کنارگذاشته‌شدن خودش اضافه کرد: «من در دولت آقای هاشمی و خاتمی گفتم چهار جا من را به عنوان وزیر معرفی کردند ولی مورد تأیید قرار نگرفت و من به مجلس معرفی نشدم یعنی جریان کنارگذاشتن من از قدرت سیاسی 24سال است که ادامه دارد، حتی در جاهایی که بصورت اجتماعی فعال بودم با جریان اداری احمدی‌نژاد من را نیز از نظام مهندسی که 15سال مسئول آن بودم کنار زدند. لذا بحث من 24سال پیش شروع شد من تمام تلاشم را کردم در طی این 60سال مبارزه که مبارزه و فرار و زندان و شکنجه و حضور در قدرت و وزیر و تاسیس سپاه و... را در سابقه ام داشته ام زودتر از همه این حذف من شروع شده است».

او  از زیان‌های ناشی از تقابل و حذف سیاسی گفت و اشاره کرد: «هر چقدر که قدرت سیاسی از قاعده ی جامعه جدا شود مسئولیت به کسانی می افتد که از قاعده ی جامعه فاصله دارند. ملاحضه می فرمایید که انقلاب اسلامی ایران 98/2 درصد رای داشت ولی چهل و دو سال بعد انتخاباتی که انجام می شود بیشتر حزبی و گروهی است و هرگز انتخابات های بعد از 12فروردین 58، به بیش از 50درصد نرسیده اند. اصل مطلب این است که قاعده ی جامعه وقتی از قدرت سیاسی دور باشد این اتفاقات می افتد. ضرر های بسیاری در پی این مسئله وجود دارد. به عنوان مثال که همه نیز با آن مواجه اند گرانی است. خدا رحمت کند امواتتان را پدر من می گفت زمان مشروطه ارز خارجی 1ریال بود در1299 که رضا شاه آمد 3ریال شد؛ وقتی رضا شاه رفت 15ریال، وقتی متفقین حمله کردند 20ریال شد و هزینه ی جنگ را فقرای ملت تحمل کردند. زمان کودتا سال32 نیز دلار به 35ریال و در آغاز پیروزی انقلاب 70ریال بود اما اکنون به 300هزار ریال رسیده است!این بار تماما بر دوش مردم فقیر تحمیل شده است که نتیجه ی همین سیاست هاست».

غرضی در پایان غرضی درباره حذف لاریجانی به عنوان یک نیرو نزدیک به حاکمیت بیان کرد: «این دوستان در قدرت با هم شریک بودند، یک عده ای، عده ی دیگری را حذف می کنند. این اتفاق ریشه تاریخی نیز دارد که عده ای بر سر قدرت هم دیگر را کنار می زنند.خصوصیت قدرت این است که اشخاص را به جنگ با هم دیگر می اندازد. جریان انقلاب در قدرت شرکت نمی کند بلکه در قاعده ی جامعه می ماند و به وظایف اجتماعی خود عمل می کند. دوستانی که دیروز پشت میز با هم چایی می خوردند الان که عده ای حذف شدند جنگ بین آن ها برای کسب قدرت به راه افتاده است و این جنگ ها برای رضای خدا و مردم نیست. کسانی که تا دیروز به عنوان سرباز مشهور بودند حالا به عنوان قدرت سیاسی با هم می جنگندند».

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.