ولیعهد کویت صباح الخالد الصباح نخست وزیر سابق این کشور را مجددا مأمور تشکیل کابینه کرد.

«مشعل الأحمد الجابر الصباح» ولیعهد کویت «صباح الخالد الصباح» نخست‌وزیر سابق این کشور را به تشکیل کابینه جدید کویت مکلف کرد.

در همین راستا، خبرگزاری دولتی کویت (کونا) نوشت که به فرمان امیر کویت، صباح الخالد الحمد الصباح نخست وزیر سابق مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور با حضور ۱۵ وزیر شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.