دستیار وزیر خارجه با ذکر مثالی ورزشی به چگونگی رفتار با تیم مذاکره‌کننده هسته ای پرداخت.

سید رسول موسوی در توییتی نوشت: وقتی تیم ملی ما با حریف مسابقه می‌دهد همه تیم در میدان را تشویق می‌کنند ولی وقتی تیم به رختکن می رود به شدت از طرف مربی و کارشناسان مورد نقد قرار گرفته و اشتباهات تیم را تذکر می‌دهند. خوب است به مذاکرات هم اینگونه نگاه و با تیم ملی خود اینگونه رفتار کنیم.

سید رسول موسوی پیش از این نیز در توییتر نوشت: بیشترین ظرفیت و توانایی تیم مذاکرات هسته ای کنونی بهره گیری از بدنه کارشناسی زبده وزارت خارجه و سایر دستگاهها ، داشتن سعه صدر برای شنیدن همه نظرات ، عدم تعصب بر روشی خاص ضمن حفظ اصول ، ملی دیدن پرونده ، اعلام صریح خواسته ها و انتظارات از مذاکرات و ایستادگی صادقانه برای دستیابی به آنهاست.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.