به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز در حالی شاهد افزایش قیمت سکه است که قیمت طلا پایین آمد.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۴ (یک هزار و هشتصد و چهار) دلار رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۴ -۴.۹۰ -۰.۲۸ 15:00
۱,۸۰۹ ۱.۱۰ ۰.۰۶ ۳ روز پیش
۱,۸۰۸ ۹.۸۰ ۰.۵۴ ۴ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۵ درصدی، از ۱,۲۹۷,۹۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و نهصد) تومان به ۱,۲۹۴,۷۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۹۴,۷۰۰ -۳,۲۰۰ -۰.۲۵ 17:04
۱,۲۹۷,۹۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۰.۸۸ روز قبل
۱,۲۸۶,۴۰۰ -۱۵,۵۰۰ -۱.۲۱ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۰۴,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و چهار هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۱۷۱ (بیست و هفت هزار و یکصد و هفتاد و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۷۱ -۰.۰۴ 17:04
۲۷,۱۸۰ -۱۹ -۰.۰۷ روز قبل
۲۷,۱۹۹ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۳,۸۱۵ (سی و سه هزار و هشتصد و پانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۸۱۵ ۴۷ ۰.۱۳ 17:20
۳۳,۷۶۸ -۱۷۰ -۰.۵۱ روز قبل
۳۳,۹۳۸ -۳۲۹ -۰.۹۷ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۳۵ درصدی، از ۳۹,۹۰۲ (سی و نه هزار و نهصد و دو ) تومان به ۴۰,۰۴۳ (چهل هزار و چهل و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۰۴۳ ۱۴۱ ۰.۳۵ 17:20
۳۹,۹۰۲ -۲۰۰ -۰.۵۱ روز قبل
۴۰,۱۰۲ -۵۱۳ -۱.۲۸ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۱۸۰ (هشت هزار و یکصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۶۵۰ (دو هزار و ششصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۳,۲۷۷ (بیست و سه هزار و دویست و هفتاد و هفت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,095,000 (سیزده میلیون و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.03 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۰۹۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۳ 11:15
۱۳,۰۹۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۸ روز قبل
۱۳,۰۴۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۵۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۲۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۷ 17:05
۶,۸۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۲ روز قبل
۶,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷۴ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۸۵۱,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند