به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در پایان امروز شاهد کاهش قیمت هاست.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۹ (یک هزار و هفتصد و نود و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۹۹ -۶.۱۰ -۰.۳۴ 06:00
۱,۸۰۵ ۷.۲۰ ۰.۳۹ روز قبل
۱,۷۹۸ ۳۱ ۱.۷۱ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۶۵ درصدی، از ۱,۲۹۹,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و یکصد ) تومان به ۱,۲۹۰,۸۰۰ (یک میلیون و دویست و نود هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۹۰,۸۰۰ -۸,۳۰۰ -۰.۶۵ 17:07
۱,۲۹۹,۱۰۰ -۲۰۰ -۰.۰۲ ۲ روز پیش
۱,۲۹۹,۳۰۰ ۵,۸۰۰ ۰.۴۴ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۳۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۵۸۹,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۰۳۸ (بیست و هفت هزار و سی و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۰۳۸ -۱۷۸ -۰.۶۶ 17:06
۲۷,۲۱۶ ۱۰۸ ۰.۳۹ ۲ روز پیش
۲۷,۱۰۸ -۴۲ -۰.۱۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر، ۲۷,۴۲۱ (بیست و هفت هزار و چهارصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۳۱ درصدی، از ۳۴,۰۴۶ (سی و چهار هزار و چهل و شش ) تومان به ۳۳,۹۴۳ (سی و سه هزار و نهصد و چهل و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۹۴۳ -۱۰۳ -۰.۳۱ 15:20
۳۴,۰۴۶ -۲۱۶ -۰.۶۴ ۲ روز پیش
۳۴,۲۶۲ ۶۸۷ ۲ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۵ تومان کاهش، ۳۹,۹۹۷ (سی و نه هزار و نهصد و نود و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹,۹۹۷ -۱۵ -۰.۰۴ 15:20
۴۰,۰۱۲ -۳۱۱ -۰.۷۸ ۲ روز پیش
۴۰,۳۲۳ ۱,۰۷۴ ۲.۶۶ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۰ تومان کاهش، ۸,۲۰۰ (هشت هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۸۷۰ (یک هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۷۸ درصدی، از ۲۳,۵۸۵ (بیست و سه هزار و پانصد و هشتاد و پنج ) تومان به ۲۳,۴۰۱ (بیست و سه هزار و چهارصد و یک ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,115,000 (سیزده میلیون و یکصد و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۱.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۱۱۵,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۱۵ 17:06
۱۳,۲۶۵,۰۰۰ -۷۵,۰۰۰ -۰.۵۷ ۲ روز پیش
۱۳,۳۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱.۶۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۰۰,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۱.۷۷ 17:08
۶,۹۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۸ ۲ روز پیش
۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۲ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۶۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
38 نفر این پست را پسندیده اند