به گزارش دنیای اقتصاد، امروز در بازار قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته پایین آمد.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۲ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۲ ۱۵ ۰.۸۴ 09:00
۱,۷۶۷ -۶.۸۰ -۰.۳۹ روز قبل
۱,۷۷۴ -۱۳.۷۰ -۰.۷۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۱,۲۹۹,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و سیصد ) تومان به ۱,۲۹۸,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۹۸,۴۰۰ -۹۰۰ -۰.۰۷ 11:27
۱,۲۹۹,۳۰۰ ۵,۸۰۰ ۰.۴۴ روز قبل
۱,۲۹۳,۵۰۰ ۱۰,۱۰۰ ۰.۷۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۵,۶۲۷,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۲۱۷ (بیست و هفت هزار و دویست و هفده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۲۱۷ ۱۰۹ ۰.۴ 11:27
۲۷,۱۰۸ -۴۲ -۰.۱۶ روز قبل
۲۷,۱۵۰ -۱۳۷ -۰.۵۱ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در صرافی ملی امروز

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۲۷,۴۲۱ (بیست و هفت هزار و چهارصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۴,۰۷۴ (سی و چهار هزار و هفتاد و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۰۷۴ -۱۸۸ -۰.۵۶ 11:20
۳۴,۲۶۲ ۶۸۷ ۲ روز قبل
۳۳,۵۷۵ -۱۲ -۰.۰۴ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۹۷ درصدی، از ۴۰,۳۲۳ (چهل هزار و سیصد و بیست و سه ) تومان به ۳۹,۹۳۷ (سی و نه هزار و نهصد و سی و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹,۹۳۷ -۳۸۶ -۰.۹۷ 11:20
۴۰,۳۲۳ ۱,۰۷۴ ۲.۶۶ روز قبل
۳۹,۲۴۹ -۲۳۰ -۰.۵۹ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۲۵۰ (هشت هزار و دویست و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۳,۵۲۸ (بیست و سه هزار و پانصد و بیست و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,225,000 (سیزده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۲۵,۰۰۰ -۱۱۵,۰۰۰ -۰.۸۷ 11:22
۱۳,۳۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱.۶۴ روز قبل
۱۳,۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱.۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۹۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۹۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۸ 11:28
۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۲ روز قبل
۶,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۸۱,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و هشتاد و یک هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۸۲,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
20 نفر این پست را پسندیده اند