به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۸ (یک هزار و هفتصد و شصت و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۸ -۵.۵۰ -۰.۳۲ 15:00
۱,۷۷۴ -۱۳.۷۰ -۰.۷۸ روز قبل
۱,۷۸۷ ۴.۳۰ ۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۴ درصدی، از ۱,۲۹۳,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و سه هزار و پانصد ) تومان به ۱,۲۹۹,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۹۹,۳۰۰ ۵,۸۰۰ ۰.۴۴ 17:04
۱,۲۹۳,۵۰۰ ۱۰,۱۰۰ ۰.۷۸ روز قبل
۱,۲۸۳,۴۰۰ -۱۲,۲۰۰ -۰.۹۶ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۳۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۶۲۷,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۱۰۸ (بیست و هفت هزار و یکصد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۰۸ -۴۲ -۰.۱۶ 17:03
۲۷,۱۵۰ -۱۳۷ -۰.۵۱ روز قبل
۲۷,۲۸۷ -۱۳۵ -۰.۵ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در صرافی ملی امروز

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به روز قبل ، با ۴۹ تومان کاهش، ۲۷,۴۲۱ (بیست و هفت هزار و چهارصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۴,۲۶۲ (سی و چهار هزار و دویست و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۲۶۲ ۶۸۷ ۲ 17:20
۳۳,۵۷۵ -۱۲ -۰.۰۴ روز قبل
۳۳,۵۸۷ -۷۰۶ -۲.۱۱ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۰۷۴ تومان افزایش، ۴۰,۳۲۳ (چهل هزار و سیصد و بیست و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۳۲۳ ۱,۰۷۴ ۲.۶۶ 17:20
۳۹,۲۴۹ -۲۳۰ -۰.۵۹ روز قبل
۳۹,۴۷۹ -۷۱۰ -۱.۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۸,۲۸۰ (هشت هزار و دویست و هشتاد ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۰۸۰ (دو هزار و هشتاد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۴۴۳ تومان افزایش، ۲۳,۶۱۹ (بیست و سه هزار و ششصد و نوزده ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,340,000 (سیزده میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.64 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۳۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱.۶۴ 17:03
۱۳,۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱.۱ روز قبل
۱۲,۹۷۵,۰۰۰ -۹۵,۰۰۰ -۰.۷۴ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۹۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۲ 11:24
۶,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۲ روز قبل
۶,۸۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۴۵ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۸۷۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
28 نفر این پست را پسندیده اند