حمیدرضا دهقانی، سفیر ایران در قطر با انتشار این عکس، نوشت: در دو الی سه شب گذشته دقایقی در فرودگاه دوحه با دکتر علی باقری بودم. بجز پنج یا شش نفر همکاران وزارت خارجه، بقیه اعضای هیات همگی به ایران بازگشته اند.

 ظاهرا برای حفظ تجارب گذشته تقریبا همه کادر کارشناسی مذاکره کننده قبلی را حفظ کرده اند.

خبرگزاری دولتی روسیه از قول ایشان نقل کرده که پیش نویس ها در جهت تمدید توافقنامه برجام است. ایران قصدی برای برنامه تسلیحات اتمی ندارد و همه اقدامات انجام شده جبرانی بوده و در قبال تحریم های ظالمانه آمریکا انجام شده است. توجه اصلی در این مذاکرات بر بازگرداندن اجرای کامل برجام و حفظ آن بود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.