به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار روند نزولی را تجربه کردند.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۰ (یک هزار و هفتصد و نود) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۹۰ ۵.۰۰ ۰.۲۷ ۱۵:۰۰
۱,۷۸۵ ۲.۹۰ ۰.۱۶ روز قبل
۱,۷۸۲ -۰.۶۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۸۲ درصدی، از ۱,۳۱۶,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و شانزده هزار و ششصد ) تومان به ۱,۳۰۶,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۶,۰۰۰ -۱۰,۶۰۰ -۰.۸۲ ۱۶:۴۶
۱,۳۱۶,۶۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۲۳ روز قبل
۱,۳۱۹,۶۰۰ ۱۵,۴۰۰ ۱.۱۶ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۶۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۶۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۶ درصدی، از ۲۷,۵۶۳ (بیست و هفت هزار و پانصد و شصت و سه ) تومان به ۲۷,۴۰۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۴۰۰ -۱۶۳ -۰.۶ ۱۶:۴۶
۲۷,۵۶۳ -۱۶ -۰.۰۶ روز قبل
۲۷,۵۷۹ ۵۹ ۰.۲۱ ۲ روز پیش

قیمت دلار در صرافی ملی

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷,۲۷۳ (بیست و هفت هزار و دویست و هفتاد و سه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷,۸۲۳ (بیست و هفت هزار و هشتصد و بیست و سه تومان) اعلام شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۴,۵۹۷ (سی و چهار هزار و پانصد و نود و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۵۹۷ ۶۷ ۰.۱۹ ۱۵:۲۰
۳۴,۵۳۰ ۶۲ ۰.۱۷ روز قبل
۳۴,۴۶۸ ۴۳۸ ۱.۲۷ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۴۰,۶۴۱ (چهل هزار و ششصد و چهل و یک) تومان به ۴۰,۶۰۲ (چهل هزار و ششصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۶۰۲ -۳۹ -۰.۱ ۱۵:۲۰
۴۰,۶۴۱ ۱۲۲ ۰.۳ روز قبل
۴۰,۵۱۹ ۷۶۵ ۱.۸۸ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۳۸۰ (هشت هزار و سیصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۲۸۰ (دو هزار و دویست و هشتاد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز از ۲۴,۱۷۳ (بیست و چهار هزار و یکصد و هفتاد و سه ) تومان به ۲۴,۲۶۲ (بیست و چهار هزار و دویست و شصت و دو ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 13,180,000 (سیزده میلیون و یکصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۱۸۰,۰۰۰ -۸۵,۰۰۰ -۰.۶۵ ۱۶:۴۲
۱۳,۲۶۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۲۶ روز قبل
۱۳,۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۱.۳۹ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۹۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۹۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۶:۴۷
۶,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۱ روز قبل
۶,۹۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱.۳ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۶۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۹۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

180 نفر این پست را پسندیده اند