به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت دلار و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 16 آذر 1400

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۲ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۲ -۰.۲۰ -۰.۰۲ 15:00
۱,۷۸۲ -۰.۶۰ -۰.۰۴ روز قبل
۱,۷۸۳ -۰.۱۰ -۰.۰۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۱,۳۱۹,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و ششصد ) تومان به ۱,۳۱۶,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و شانزده هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۱۶,۶۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۲۳ 17:03
۱,۳۱۹,۶۰۰ ۱۵,۴۰۰ ۱.۱۶ روز قبل
۱,۳۰۴,۲۰۰ ۲,۱۰۰ ۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۷۱۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و ده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار

قیمت دلار امروز به ۳۰,۶۵۰ (سی هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۶۵۰ ۱۵۰ ۰.۴۸ 17:02
۳۰,۵۰۰ ۴۴۰ ۱.۴۴ روز قبل
۳۰,۰۶۰ -۱۰۰ -۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۶ درصدی، از ۲۷,۵۷۹ (بیست و هفت هزار و پانصد و هفتاد و نه ) تومان به ۲۷,۵۶۳ (بیست و هفت هزار و پانصد و شصت و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۶۳ -۱۶ -۰.۰۶ 17:01
۲۷,۵۷۹ ۵۹ ۰.۲۱ روز قبل
۲۷,۵۲۰ -۱۷۹ -۰.۶۶ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۴,۵۳۰ (سی و چهار هزار و پانصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۵۳۰ ۶۲ ۰.۱۷ 17:20
۳۴,۴۶۸ ۴۳۸ ۱.۲۷ روز قبل
۳۴,۰۳۰ -۱۱۴ -۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۲۲ تومان افزایش، ۴۰,۶۴۱ (چهل هزار و ششصد و چهل و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۶۴۱ ۱۲۲ ۰.۳ 17:20
۴۰,۵۱۹ ۷۶۵ ۱.۸۸ روز قبل
۳۹,۷۵۴ -۱۳۲ -۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۴۱۰ (هشت هزار و چهارصد و ده ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۲۸۰ (دو هزار و دویست و هشتاد ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۳۲۲ تومان افزایش، ۲۴,۱۷۳ (بیست و چهار هزار و یکصد و هفتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,265,000 (سیزده میلیون و دویست و شصت و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.26 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۶۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۲۶ 17:01
۱۳,۲۳۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۱.۳۹ روز قبل
۱۳,۰۴۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۹۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۱ 17:03
۶,۹۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱.۳ روز قبل
۶,۸۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۴۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۹۳۶,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و سی و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و نود و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
94 نفر این پست را پسندیده اند