به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز را در حالی تمام کرد که قیمت ها طلا و دلار نسبت به دو روز گذشته افزایش یافت.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۲ (یک هزار و هفتصد و نود و دو)دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۹۲ ۳.۹۰ ۰.۲۱ ۰۶:۰۰
۱,۷۸۸ -۱.۱۰ -۰.۰۷ روز قبل
۱,۷۸۹ ۲.۴۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۱,۲۵۰,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۲۵۳,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۵۳,۱۰۰ ۲,۷۰۰ ۰.۲۱ ۱۷:۱۲
۱,۲۵۰,۴۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۲۴ ۲ روز پیش
۱,۲۵۳,۴۰۰ ۱۸,۷۰۰ ۱.۴۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۴۲۳,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۰۱۰ (بیست و نه هزار و ده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۰۱۰ ۷۰ ۰.۲۴ ۱۷:۱۱
۲۸,۹۴۰ -۹۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش
۲۹,۰۳۰ ۴۷۰ ۱.۶۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۴.۷ درصدی، از ۲۷,۷۲۳ (بیست و هفت هزار و هفتصد و بیست و سه ) تومان به ۲۶,۴۸۱ (بیست و شش هزار و چهارصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۴۸۱ -۱,۲۴۲ -۴.۷ ۱۷:۱۲
۲۷,۷۲۳ -۲۷.۰۰ -۰.۱ ۲ روز پیش
۲۷,۷۵۰ ۱,۱۷۱ ۴.۲۱ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۸۵۰ (سی و دو هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۸۵۰ ۳۸۶ ۱.۱۷ ۱۷:۲۰
۳۲,۴۶۴ -۸۷ -۰.۲۷ ۲ روز پیش
۳۲,۵۵۱ ۴۲۱ ۱.۲۹ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۴۶ درصدی، از ۳۸,۵۴۲ (سی و هشت هزار و پانصد و چهل و دو ) تومان به ۳۸,۷۲۲ (سی و هشت هزار و هفتصد و بیست و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۷۲۲ ۱۸۰ ۰.۴۶ ۱۷:۲۰
۳۸,۵۴۲ -۲۳۳ -۰.۶۱ ۲ روز پیش
۳۸,۷۷۵ ۵۸۵ ۱.۵ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) در بازار داخلی هم ۷,۹۵۰ (هفت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۳.۸۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۳۶۰ (دو هزار و سیصد و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۶۸ تومان کاهش، ۲۲,۶۸۵ (بیست و دو هزار و ششصد و هشتاد و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,585,000 (دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۸۵,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۱۲ ۱۷:۱۱
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ -۸۰,۰۰۰ -۰.۶۴ ۲ روز پیش
۱۲,۶۸۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۱.۵۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۵۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۰.۶۱ ۱۱:۲۸
۶,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۵ ۲ روز پیش
۶,۴۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۷ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۳۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۲۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و بیست هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
65 نفر این پست را پسندیده اند