متن این سخنان به شرح زیر است:

آقای رئیس،

هیئت من مایل است مراتب قدردانی خود را از شما و دبیرخانه سازمان ملل جهت برگزاری این نشست عالیرتبه اعلام نماید.  گفتگوهای ما در این نشست برای پرداختن به چالش‌های اجرای برنامه اقدام مقابله با قاچاق انسان و یافتن راهکارهای مقابله با آنها کاربردی خواهند بود.  

آقای رئیس،

قاچاق انسان بدون شک یکی از شنیع‌ترین جرائم محسوب می‌شود. با هدف ارائه پاسخی جمعی به این تهدید، کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (UNTOC) و الحاقیه‌های آن تلاش داشته‌اند تا فضای مقرراتی منسجم فرامرزی ایجاد کنند. به عنوان یکی از اولین امضا کنندگان این کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد کنوانسیون مذکور و الحاقیه‌های آن با هدف مبارزه با قاچاق انسان انجام داده است. در همین رابطه، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ اقدام به تصویب کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی کرده و مراحل بررسی نهایی آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است. در سطح ملی، قوانین و ابزارهای قانونی و مقررات متعددی جهت تحقیق و تعقیب قضایی موارد مربوط به قاچاق انسان وجود دارند. به منظور تکمیل اقدامات قانونی صورت گرفته، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پیش نویس لایحه اصلاح قانون مقابله با قاچاق انسان را که مربوط به سال ۱۳۸۳ می‌شود جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. پیش نویس لایحه مذکور بر تعریف قاچاق انسان شامل کلیه عناصر ضروری آن به عنوان یک جرم شنیع با در نظر گرفتن شرایط تشدید کننده آن همانند ارتکاب به قاچاق زنان و کودکان تمرکز دارد. نیاز به توضیح نیست که چنین بروزرسانی در قوانین ملی نهایتاً منجر به تقویت همکاری های بین المللی در این موضوع خواهد شد.

کمیسیون ملی مقابله با قاچاق انسان در قالب ارائه مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و نظارتی توسط وزارت کشور ایجاد شده تا بدین منظور، سیاستها، استراتژی‌ها و برنامه‌های مربوط به قاچاق انسان به همراه نظارت بر اقدامات مذکور محقق شوند.

در خط مقدم کلیه اقدامات ملی، پرسنل نیروی انتظامی کشورمان علیرغم عدم دسترسی به ابزارها و منابع مورد نیاز که ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا بوده و همچنین، فقدان حمایت‌های مورد نیاز بین المللی شجاعانه با گروه‌های جنایتکار سازمان یافته مبارزه می‌کنند.

آقای رئیس،

در پایان، ما بر تعهدات خود در زمینه مقابله با قاچاق انسان تصریح داشته و نقش ارکان ملل متحد به ویژه، دفتر مقابله با جرم و جنایت سازمان ملل متحد را در این رابطه مورد شناسایی قرار می دهیم. جمهوری اسلامی ایران جامعه بین المللی را به ارائه کمک‌های فنی  متناسب، در دسترس و اثربخش به کشورها به منظور مقابله مؤثر با این جرم فرا می‌خواند.

تاکید ایران بر تعهدات خود در زمینه مقابله با قاچاق انسان

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند