پس از وقوع زلزله مردم بندرعباس در خیابان‌ها و در کنار ساحل خلیج فارس حضور یافتند.

 
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
حضور مردم بندرعباس در خیابان ها بعد از زلزله شدید جنوب کشور
 
این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند